6c11e18e0ab96561cfb7fa9c4ac0b3be
1bda495368e4e711c3d855f33a02d383

FP-50 Roland

8,800 5,500

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981